وایمکس مبین نت  
وايمكس مبين نت
مبین نت
 
 
 
نواحی تحت پوشش چاپ

شرکت ارتباطات مبین‌نت در فاز اول، مراکز تمامی استان‌های کشور را تحت پوشش شبکه‌ی سراسری وایمکس خود قرار داد و سپس تمام قطب‌های تجاری، سیاسی، مذهبی و صنعتی کشور تحت پوشش این شبکه قرار گرفتند. هم‌اکنون بیش‌تر شهرهای مهم کشور به این شبکه‌ی گسترده پیوسته‌اند و بسیاری شهرهای دیگر نیز به مرور تحت پوشش شبکه قرار خواهند گرفت.
در جدول زیر، نواحی تحت پوشش شهرهایی که در حال حاضر خدمات مبین‌نت در آن‌ها ارایه می‌شود آورده شده است. با کلیک روی لینک مربوطه در کنار نام هر شهر، می‌توانید نقشه‌ی پوشش داخلی (Indoor) و پوشش بیرونی (Outdoor) شبکه‌ی وایمکس را مشاهده کنید. هم‌چنین با کلیک کردن روی آیکون‌های Google Earth و Google Map در مقابل نام هر شهر، می‌توانید نقشه‌ی نواحی تحت پوشش آن شهر را روی این دو سرویس گوگل مشاهده نمایید.

مجموع شهرستان های تحت پوشش : 134

استان : آذربایجان شرقی
                   
1. شهر : تبريز           فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : مراغه   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : مرند   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : منطقه آزاد ارس   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
5. شهر : ميانه   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : آذربایجان غربی
                   
1. شهر : اروميه   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : بوكان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : خوي   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : مهاباد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : اردبیل
                   
1. شهر : اردبيل   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : پارس آباد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : خلخال   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : مشگين شهر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
5. شهر : نمين   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : اصفهان
                   
1. شهر : اصفهان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : بهارستان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : خميني شهر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : سپاهان شهر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
5. شهر : شهرضا   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
6. شهر : كاشان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
7. شهر : نجف آباد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : البرز
                   
1. شهر : ساوجبلاغ (هشتگرد)   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : كرج   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : ایلام
                   
1. شهر : ايلام   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : بوشهر
                   
1. شهر : بوشهر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : عسلویه   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : گناوه   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : تهران
                   
1. شهر : اسلامشهر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : تهران   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : دماوند   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : ري   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
5. شهر : شهريار   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
6. شهر : لواسان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
7. شهر : ملارد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
8. شهر : ورامين   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : چهار محال و بختیاری
                   
1. شهر : بروجن   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : شهركرد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : خراسان جنوبی
                   
1. شهر : بيرجند   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : خراسان رضوی
                   
1. شهر : تربت جام   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : تربت حيدريه   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : سبزوار   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : قوچان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
5. شهر : مشهد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
6. شهر : نيشابور   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : خراسان شمالی
                   
1. شهر : اسفراين   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : بجنورد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : شيروان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : خوزستان
                   
1. شهر : آبادان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : انديمشك   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : اهواز   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : بندرماهشهر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
5. شهر : بهبهان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
6. شهر : خرمشهر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
7. شهر : دزفول   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
8. شهر : شوشتر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : زنجان
                   
1. شهر : ابهر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : خرمدره   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : زنجان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : قیدار(خدابنده)   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : سمنان
                   
1. شهر : دامغان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : سمنان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : شاهرود   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : سیستان و بلوچستان
                   
1. شهر : ايرانشهر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : چابهار   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : زابل   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : زاهدان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : فارس
                   
1. شهر : جهرم   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : شيراز   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : فسا   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : كازرون   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
5. شهر : لارستان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
6. شهر : مرودشت   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : قزوین
                   
1. شهر : قزوين   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : قم
                   
1. شهر : قم   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : كردستان
                   
1. شهر : بانه   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : سقز   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : سنندج   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : مريوان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : كرمان
                   
1. شهر : بم   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : جيرفت   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : رفسنجان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : سيرجان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
5. شهر : كرمان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : كرمانشاه
                   
1. شهر : كرمانشاه   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : كهکیلویه و بویراحمد
                   
1. شهر : دوگنبدان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : ياسوج   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : گلستان
                   
1. شهر : آزادشهر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : علي آباد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : گرگان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : گنبد كاووس   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : گیلان
                   
1. شهر : آستارا   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : بندر انزلي   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : تالش   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : رشت   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
5. شهر : رودسر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
6. شهر : صومعه سرا   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
7. شهر : فومن   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
8. شهر : لاهيجان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
9. شهر : لنگرود   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : لرستان
                   
1. شهر : خرم آباد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : دورود   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : مازندران
                   
1. شهر : آمل   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : بابل   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : بابلسر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : تنكابن   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
5. شهر : چالوس   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
6. شهر : دریاکنار و خزرشهر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
7. شهر : رامسر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
8. شهر : ساري   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
9. شهر : فريدونكنار   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
10. شهر : قائم شهر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
11. شهر : محمود آباد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
12. شهر : نمک آبرود   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
13. شهر : نور   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
14. شهر : نوشهر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : مرکزی
                   
1. شهر : اراک   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : تفرش   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : خمین   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : ساوه   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : هرمزگان
                   
1. شهر : بستك   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : بندر لنگه   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : بندرخمیر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : بندرعباس   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
5. شهر : پارسيان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
6. شهر : جاسك   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
7. شهر : دوگردان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
8. شهر : قشم   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
9. شهر : كیش   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
10. شهر : ميناب   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : همدان
                   
1. شهر : ملاير   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : همدان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : یزد
                   
1. شهر : اردكان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : ميبد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : يزد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ارتباط گستر مبین ایرانیان می باشد
 کپی برداری با ذکر منبع بلا مانع می باشد
وایمکس مبین نت